Skip to main content

Privacyvoorwaarden

Lees verder

1. COOKIES OP studiompeet.nl

StudioMPeet zal in de volgende tekst worden vermeldt als SMP.

1.1 Ons beleid inzake cookies

Wij streven ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op studiompeet.nl. Cookies worden door ons gebruikt om jouw gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties te filteren naar gelang jouw interesses. Onderstaand vind je een verdere uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je je, indien je dat wenst, kunt afmelden voor cookies. Via deze webpagina zullen wij je op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom cookies.

1.2 Regelgeving rond cookies in Nederland

Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten “cookies” op webpagina's. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw). De nieuwe regelgeving heeft mede betrekking op jouw privacy. Jouw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij je op deze pagina graag over dit onderwerp.

Allereerst merken wij op dat ook voor de betrokken instanties nog niet helemaal duidelijk is hoe de nieuwe regelgeving in de praktijk zal gaan werken. SMP zal daarom de ontwikkelingen in deze op de voet blijven volgen en er alles aan doen om te voldoen aan de nieuwe cookieregels.

2. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang je als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door jou bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

3. TYPE COOKIES

3.1 First party cookie

Bij een first-party (directe) cookie plaatst de betreffende website een cookie bij de gebruiker die de website opent. First-party cookies hebben verschillende doeleinden. Een van de doeleinden is bijvoorbeeld het onthouden van de loginnaam van de gebruiker en het onthouden van items van uitgezochte artikelen in een winkelmandje.

3.2 Third-party cookie

Een third-party cookie 'volgt' een gebruiker langere tijd over verschillende websites en is zo in staat een zogeheten “profiel” van een gebruiker op te bouwen. Hierbij worden cookies veelal gebruikt voor gerichte online reclame. Een advertentienetwerk plaatst dan via een site van derden een cookie op een computer, telefoon of tablet van een gebruiker. Dit cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de verschillende websites die zich in het advertentienetwerk bevinden.

4. HOE KAN IK ME AFMELDEN VOOR COOKIES?

Je kunt als gebruiker cookies die je op jouw computer toelaat, beheren of verwijderen via de internetbrowser die je gebruikt. Via de internetbrowser die je gebruikt kun je ook aangeven dat je graag geïnformeerd wilt worden telkens als er een cookie wordt aangeboden.

Privacy Policy StudioMPeet

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt met het toevertrouwen van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy laten wij zien welke gegevens wij opslaan, hoe en waarom.

StudioMPeet, gevestigd aan Houtdreef 9, 7051 SB Varsseveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

StudioMPeet
Houtdreef 9
7051 SB Varsseveld
+31 618370471
www.studiompeet.nl

M. Peet is de Functionaris Gegevensbescherming van StudioMPeet, zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

StudioMPeet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (Google Analytics)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Google Analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StudioMPeet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (op basis van de uitvoering van onze overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (op basis van jouw toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (op basis van de uitvoering van toestemming)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (op basis van de uitvoering van onze overeenkomst)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (op basis van jouw toestemming)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (op basis van de uitvoering van onze overeenkomst)
 • StudioMPeet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (op basis van wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

StudioMPeet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StudioMPeet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StudioMPeet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens t.a.v. de webshop/bestellingen:

Gegevens voortkomend uit contactformulieren en/of bel-mij-formulier of e-mail:

Delen van persoonsgegevens met derden

StudioMPeet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StudioMPeet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StudioMPeet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. StudioMPeet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we (in de toekomst) op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wanneer je op ‘ok’ klikt of doorgaat met je activiteiten op de website, wordt dit gezien als acceptatie van deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Instagram
Naam: _urlgid,  _rur, _mid en _csrftoken
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie:Pinterest
Naam: _bei, _c_dpr, _c_vh, _c_vw, _cm_sub, _csrftoken en _G_ENABLED_IDPS
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga en _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie:Facebook
Naam: _act, _c_user, _datr, _dpr, _fr, _pl, _presence, _sb, _wd en _xs
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StudioMPeet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

StudioMPeet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StudioMPeet neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer artikelen...